ไม้อัด

เหมาะสำหรับใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทตั้งแต่งานฐานรากจนถึงอาคารสูง ไม้อัดเคลือบฟิล์มลานนา

มีหลากหลายคุณภาพให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานในทุกรูปแบบ ขึ้นอยู่ที่จำนวนครั้งในการใช้งาน

และความปราณีตของงานที่ผู้ใช้ต้องการโดยเฉพราะ ไม้อัดเคลือบฟีล์มลานนาซุปเปอร์พลัสเป็นไม้อัดเคลือบ

ฟีล์มที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเทคโนโลยีในการผลิตที่ได้มาตรฐาน เราได้คัดสรรวัตถุดิบที่นำมา

ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพเท่านั้น เพื่อให้ไม้อัดเคลือบฟีล์มลานนาซุปเปอร์พลัสมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ใช้งาน