สวิตซ์ลูกลอย

Auto Liquid Control Level Switch

สวิตซ์ลูกลอย ไฟฟ้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ

฿0