น้ำยาประสานคอนกรีต

กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง, กาว, สินค้าอื่นๆ รวมถึงการนำเข้าวัตกรรม 

และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศภายใต้เคื่องหมายการค้า "ตรา ช่างใหญ่" 

ที่ได้รับความมั่นใจมาอย่างยาวนาน สำหรับกลุ่มผู้ใช้มืออาชีพเจ้าของบ้านและผู้ใช้ทั่วไป