ข้อต่อโรล 25P

code J30025P 

สำหรับรุ่น ARC160, TIG160, CUT40, CUT60

A Small Male Connector Red JB25 ฝาแดง code JB0048
B Small Male Connector Black JB25 ฝาดำ code JB0049
C Connector for Jumbo A,Carbon String Steel + Red Connector code JB0050
D Connector for Jumbo A,Carbon String Steel + Black Connector code JB0051
E Small Female Connector JB25 code JB0052
F Small Rubber Part JB25 code JB0053
฿0

  • code J30050P สำหรับรุ่น ARC200, MAXARC200 A Small Male Connector Red JB50 ฝาแดง code JB0048 BSmall Male Connector Black JB50 ฝาดำ code JB0049 CConnector for Jumbo A,Carbon S...
    ฿0