สายลม PU แบบตรง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ขนาดใหญ่ (8X12)

     สายลม PU แบบตรง พร้อข้อต่อสวมเร็ว ขนาดใหญ่ (8 x 12)

สายลมตรง
ความกว้างรูในความกว้างรูนอกความยาว / ขด
    
PU - 105 มม.8 มม.10 เมตร
PU - 155 มม.8 มม.15 เมตร
PU - 205 มม.8 มม.20 เมตร
PU - 255 มม.8 มม.25 เมตร

         

  สายลมตรง        ความกว้างรูใน   ความกว้างรูนอก    ความยาว / ขด

PU - 12 - 10         8 มม.        12 มม.         10 เมตร

PU - 12 - 15         8 มม.        12 มม.         15 เมตร

PU - 12 - 20         8 มม.        12 มม.         20 เมตร


  • สายลมตรง ความกว้างรูใน ความกว้างรูนอก ความยาว / ขดPU - 12 - 10 8 มม. 12 มม. 10 เมตร
    ฿0

  • สายลมตรง ความกว้างรูใน ความกว้างรูนอก ความยาว / ขดPU - 12 - 15 8 มม. 12 มม. 15 เมตร
    ฿0

  • สายลมตรง ความกว้างรูใน ความกว้างรูนอก ความยาว / ขดPU - 12 - 20 8 มม. 12 มม. 20 เมตร
    ฿0