สายลม PU แบบสปริง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว

         สายลม PU แบบสปริง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว

สายลมขด ความกว้างรูใน ความกว้างรูนอก ความยาว / ขด
       
PU - 04 5 มม. 8 มม. 4 เมตร
PU - 06 5 มม. 8 มม. 6 เมตร
PU - 09 5 มม. 8 มม. 9 เมตร
PU - 12 5 มม. 8 มม. 12 เมตร

          


 • สายลมขด ความกว้างรูใน ความกว้างรูนอก ความยาว / ขด PU - 04 5 มม. 8 มม. 4 เมตร
  ฿0

 • สายลมขด ความกว้างรูใน ความกว้างรูนอก ความยาว / ขด PU - 06 5 มม. 8 มม. 6 เมตร
  ฿0

 • สายลมขด ความกว้างรูใน ความกว้างรูนอก ความยาว / ขด PU - 09 5 มม. 8 มม. 9 เมตร
  ฿0

 • สายลมขด ความกว้างรูใน ความกว้างรูนอก ความยาว / ขด PU - 12 5 มม. 8 มม. 12 เมตร
  ฿0