ลวดยิงและตะปูยิง

ยี่ห้อ : Jumbo A

 • ใช้งานกับไม้ 
 • งานเฟอร์นิเจอร์ทั่วๆไป
 • งานตกแต่งภายใน

 • 01.jpg
  F
  ยิงโครงไม้ ไม้อัด ไม้ไผ่ กรอบรูป ผ้า ตู้ และตกแต่งภายใน
  ฿0

 • 02.jpg
  FST
  ยิงคอนกรีต ไม้แข็ง โครงไม้ บัว คิว ฉากริม ทีบาร์ ตกแต่งภายใน
  ฿0

 • 03.jpg
  T
  ยิงโครงไม้ไม้อัดโครงตู้พาเลทตกแต่งภายใน
  ฿0

 • 04.jpg
  FC
  ใช้สำหรับงานไม้ที่ต้องการความแข็งแรงมากงานพาเลทโครงไม้ต่างๆ
  ฿0

 • 05.jpg
  WT
  ยิงไม้แข็งโครงไม้วงกบบันไดโครงหลังคาพาเลทตกแต่งภายใน
  ฿0

 • 06.jpg
  ST
  ยิงคอนกรีตไม้แข็งโครงไม้วงกบบันไดโครงหลังคาบัวคิวไม้เชอร์ร่าพาเลทตกแต่งภายใน
  ฿0

 • 07.jpg
  P
  เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดประณีตไม่ต้องการให้เห็นรอยแผล
  ฿0

 • 08.jpg
  J
  ยิงสลักหลัง และกรอบรูป
  ฿0

 • 09.jpg
  3U
  ยิงงานหวาย เบาะบุพลาสติก และโครงไม้
  ฿0

 • 10.jpg
  4U
  ยิงงานหวายโครงไม้ ไม้อัดและส้นรองเท้า
  ฿0

 • 11.jpg
  8U
  ยิงโครงไม้ไม้อัดพาเลทวงกบโครงโซฟาตกแต่งภายใน
  ฿0

 • 12.jpg
  9U
  ยิงโครงโซฟาพาเลทลังไม้วงกบตกแต่งภายใน
  ฿0

 • 13.jpg
  10F
  ใช้สำหรับงานที่ต้องการติดวัสดุอื่นเพื่อยึดติดกับไม้โดยตัวลวดมีขนาดเล็ก
  ฿0

 • 14.jpg
  10U
  ยิงโครงไม้ไม้อัดต่อแผ่นไม้ต่อโครงไม้เบาะหนังเบาะบุพลาสติกตกแต่งภายใน
  ฿0

 • 15.jpg
  34U
  ใช้สำหรับงาน เย็บด้านบนล่างของลังกระดาษช่วยลดเวลาได้ดีเยี่ยม
  ฿0

 • 16.jpg
  K
  ยิงโครงไม้ไม้อัดงานลัังงานพาเลทโครงเตียงโซฟาตกแต่งภายใน
  ฿0