โรวสายไฟ

ยี่ห้อ : Jumbo A

  • ใช้งานกับไม้ 
  • งานเฟอร์นิเจอร์ทั่วๆไป
  • งานตกแต่งภายใน