ปลั๊กสายไฟ

ปลั๊กและสายไฟที่ได้มาตราฐาน มอก. 

ปลอยภัยและทนทาน สายไฟเต็มเมตร