ข้อต่อคอปเปอร์

 ข้อต่อส่วนความเร็วมีวาวล์เปิดด้านเดียว 

  ใช้กับเครื่องมือลม ใช้กับสายโพริยูรีเทนได้หลายขนาด

  โดยไม่ต้องใช้เข็มขัดรัดสายสวมเข้ากับข้อต่อสวมเร็วทั่วๆไป


 • คอปเปอร์สวมสาย_PU.jpg
  SP
  ขนาดใช้กับสายลม2 หุน5 X 8 มม.3 หุน6.5 X 10 มม.4 หุน8 X 12 มม.

 • PP.jpg
  PP
  ขนาดใช้กับสายลม2 หุน5 X 8 มม.3 หุน6.5 X 10 มม.4 หุน8 X 12 มม.

 • คอปเปอร์สวมสายลม_SH.jpg
  SH
  ขนาดใช้กับสายลม2 หุน5 / 16"3 หุน3 X 8"4 หุน1 X 2"

 • ข้อต่อสวมสายลม_PH.jpg
  PH
  ขนาดใช้กับสายลม2 หุน5 / 16"3 หุน3 X 8"4 หุน1 X 2"

 • คอปเปอร์เกลียวนอก_SM.jpg
  SM
  ขนาดใช้กับสายลม2 หุน1 / 4"3 หุน3 X 8"4 หุน1 X 2"

 • ข้อต่อเกลียวนอก_PM.jpg
  PM
  ขนาดใช้กับสายลม2 หุน1 / 4"3 หุน3 X 8"4 หุน1 X 2"

 • คอปเปอร์เกลียวใน_SF.jpg
  SF
  ขนาดใช้กับสายลม2 หุน1 / 4"3 หุน3 X 8"4 หุน1 X 2"

 • ข้อต่อเกลียวใน_PF.jpg
  PF
  ขนาดใช้กับสายลม2 หุน1 / 4"3 หุน3 X 8"4 หุน1 X 2"