เครื่องกรองลม

 ชุดเครื่องกรองลมคุณภาพสูงจากใต้หวัน ที่มีคุณสมบัติทำลมแห้ง ปรับแรงดันลมได้ตามที่ต้องการใช้งาน

รวมถึงจ่ายน้ำมันเข้าระบบเพื่อปกป้องและรักษาเครื่องมือลมให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานมากขึ้น


 • 01.jpg
  เครื่องดักน้ำ + ตัวปรับลม + ตัวจ่ายน้ำมัน (ชุดใหญ่) AC5000-06 G3/4 AC5000-10 G1 AC4000-03 G3/8 AC4000-04 G1/2 AC3000-02 G1/4 AC3000-03 G3/8 AC2000-01 G1/8 AC2000-02 G1/4

 • 02.jpg
  เครื่องดักน้ำ + ตัวปรับลม + ตัวจ่ายน้ำมัน (ชุดเล็ก) AC5010-06 G3/4 AC5010-10 G1 AC4010-03 G3/8 AC4010-04 G1/2 AC3010-02 G1/4 AC3010-03 G3/8 AC2010-01 G1/8 AC2010-02 G1/4

 • 03.jpg
  เครื่องตัวดักน้ำ + ตัวปรับลม AW5000-06 G3/4 AW5000-10 G1 AW4000-03 G3/8 AW4000-04 G1/2 AW3000-02 G1/4 AW3000-03 G3/8 AW2000-01 G1/8 AW2000-02 G1/4

 • 04.jpg
  เครื่องตัวดักน้ำ AF5000-06 G3/4 AF5010-10 G1 AF4000-03 G3/8 AF4000-04 G1/2 AF3000-02 G1/4 AF3000-03 G3/8 AF2000-01 G1/8 AF2000-02 G1/4

 • 05.jpg
  เครื่องจ่ายน้ำมัน AL5000-06 G3/4 AL5000-10 G1 AL4000-03 G3/8 AL4000-04 G1/2 AL3000-02 G1/4 AL3000-03 G3/8 AL2000-01 G1/8 AL2000-02 G1/4

 • 06.jpg
  ตัวปรับลม AR5000-06 G3/4 AR5000-10 G1 AR4000-03 G3/8 AR4000-04 G1/2 AR3000-02 G1/4 AR3000-03 G3/8 AR2000-01 G1/8 AR2000-02 G1/4